கடல் அலைகள் வருமென்று
கடற்கரை காத்திருக்கிறது

வளர்பிறை வருமென்று
பௌர்ணமி காத்திருக்கிறது

சூரியன் வருமென்று
காலை காத்திருக்கிறது

விடுதலை வருமென்று
ஜோசிய கிளிகள் காத்திருக்கிறது

நாளை வருமென்று
நம்பிக்கை காத்திருக்கிறது
 
வெற்றி கிடைக்குமென்று
கடின உழைப்பு காத்திருக்கிறது

தோழியே நீ வருவாய் என 
என் இமைகள் காத்திருக்கிறது....
 


Comments
Leave a Reply