காணாத காற்றை 
கண்டது போல...

மேக இறக்கைகளை
விரித்து பறப்பது போல...

சிறு மைனாக்களை
கொஞ்சுவது போல...

நீ கருமை நிறம் ஆனால்
வைரம் போல...

நான் உன்னை 
சுற்றுவது போல...

சந்தோச மழையில்
நனைவது போல...

பட்டு போன மரம் நான்
துளிர்ப்பது போல...

சகலமும் செய்து
சாதித்தது போல...

உன்னை தேவதையாய்
கண்டது போல..

உன்னோடு பல ஜென்மம்
வாழ்ந்தது போல...

எல்லாம் கனவா?
இல்லை இல்லை....
என் இதயத்தில் உன் உணர்வு...
 


Comments
Leave a Reply